Försäkringsrätt

Boka in ett möte med våra jurister | 070 200 97 99

Vi sätter klienten i centrum

Erfarna och trygga experter på försäkringsrätt

Är du inblandad i ett krångligt och svårlöst försäkringsärende? Vi har djupa kunskaper inom området försäkringsrätt. Vi biträder såväl försäkringsbolag som försäkringstagare inom en rad olika ärendetyper.

Behöver du hjälp av kunniga jurister inom försäkringsrätt? Välkommen att kontakta oss på så bokar vi in ett första möte. 

Förtroende och närhet till klienten

Vi är en mindre juristbyrå som kan erbjuda en nära kontakt som är svår att få till med de stora aktörerna på marknaden. Vi arbetar alltid hårt för att nå stort förtroende och närhet till våra klienter. Vi gör allt vi kan för att förklara vad alla juridiska facktermer betyder rent konkret. Vår huvudinriktning är civilrättslig juridik, men vi tar oss också an traditionella brottmål. Här kan du läsa mer om våra andra juridiska tjänster. 

När det handlar om försäkringsrätt har vi stora kunskaper och lång erfarenhet. Du kan få hjälp i en rad olika frågor: etablering, finansiering och avveckling av försäkringsverksamhet, granskning och förhandling av avtal, skadereglering och självklart försäkringsrättsliga tvister.

Omfattande kompetens i försäkringsfrågor

Vårt team av jurister har omfattande kompetens och stor erfarenhet av att stötta olika aktörer i försäkringsbranschen. Vi hjälper dig när du vill ta anspråk på ersättning och möter motstånd och finns där när du bäst behöver oss.

Har du funderingar kring ditt företags försäkringsvillkor och krav på ersättning, förbereder du förvärv eller försäljning av försäkringsbolag eller ett bestånd? Våra erfarna experter inom försäkringsrätt kan hjälpa. Även när du behöver ta kontakt med finansinspektionen kan vi biträda dig, eller om du vill ha svart på vitt vad som gäller angående ditt försäkringsskydd.

Vi rådgiver och bistår i många olika frågor

Vi har kunder inom många olika branscher. Liv- och skadeförsäkringsbolag, återförsäkringsgivare, förmedlare och givetvis försäkringstagare som behöver juridiskt stöd.

Här är några av de områden inom försäkringsrätt där vi kan erbjuda rådgivning:

• Tvister. 

• Regelefterlevnad.

• Överlåtelser av bolag och verksamheter

• Utformning och tolkning av försäkringsvillkor

• Tillstånd och andra regulatoriska frågor

• Riskhantering

• Skadereglering

• Kontakter med Finansinspektionen och andra myndigheter

Stora och små klienter är välkomna till oss

Vi företräder som sagt flera olika typer av klienter löpande: svenska och internationella företag, privatpersoner och försäkringsbolag. Vi ger råd vid alla typer av affärsrättsliga skadestånds- och försäkringsärenden, bland annat bedömningar och skadeståndsutredningar. Vi kan hjälpa till att ställa krav på motparten vid ekonomisk skada eller sakskada, samt sköta kontakter med försäkringsbolag. Vi kan se till att kontakterna hanteras så effektivt som möjligt och att dina intressen och rättigheter bevakas på bästa möjliga sätt inom försäkringsrätt.

Försäkringsrätt är centralt inom skadeståndsrätt

Försäkringsrätt är en mycket central del inom skadeståndsrätten Detta beror på att de vanligaste ärendena inom området är ansvar för skada. Försäkringsrätt omfattar såväl frågor kring avtalens ingående och tolkning, exempelvis tvister som handlar om villkor och försäkringsavtal.

Målsättningen är i första hand att komma till en lösning utan tvist, men när det handlar om skadereglering är det inte ovanligt att det ändå uppkommer tvister. Vi står vid din sida och ger råd och stöd om du hamnar i en försäkringsrättslig tvist!

Tvist med försäkringsbolag – fem användbara tips

Här är några tips som kan öka dina chanser att vinna en tvist mot ditt försäkringsbolag. Det viktigaste är självklart att du kontaktar oss – vi har den kompetens som behövs för att hjälpa dig i dessa ofta komplicerade frågor.

Låt en kompetent och erfaren jurist reda ut hur stora dina möjligheter till vinst är. Om du är missnöjd med utfallet av att försäkringsärende och vill ta det vidare rättsligt bör du rådfråga en advokat. Det är knappast någon idé att driva en försäkringstvist som inte går att vinna – det kostar både tid och pengar.

Läs igenom villkoren noga. Försäkringsvillkor är ofta krångliga och svårbegripliga för en privatperson. Läs igenom villkoren tillsammans med en jurist, på det sättet vet du bättre vilka chanser du har att vinna en tvist. Du kanske kan upptäcka villkor som du inte känner till som kan öka dina chanser att få ut den ersättning du begärt.

Samla in bevis och information. För att din advokat ska ha en bättre chans att vinna ett mål inom försäkringsrätt kommer du att behöva mycket information och starka bevis på att det som du påstår faktiskt har inträffat. Har du inte tillräckligt med bevis så spelar det ingen roll att du har rätt. Det kan handla om kvitton på värdesaker som stulits, skadeutlåtande från läkare eller intyg om en sjukdom. Se till att du inte har glömt att dela med dig av något till ditt juridiska ombud.

Begär inte för hög ersättning. Om du tar reda på vad som är en rimlig ersättning för din skada så ökar du chansen att vinna tvisten och bli nöjd med utfallet. Var realistisk och utvärdera vilka möjligheter som finns med din juridiska rådgivare. Våra jurister har stor erfarenhet av dessa ärenden och kan bedöma vad som är en rimlig ersättning.

Konsultera gamla domar. Läs tidigare domar om försäkringstvister av samma typ. På det sättet kan du få tips om hur andra försäkringstagare har lyckats vinna, och vilka bevis de har haft. Tidigare domar kan också vara vägledande för hur domstolen ställer sig till just din tvist.

Är du i behov av hjälp i en juridisk fråga som gäller försäkringsrätt? Välkommen till oss, vi rådgiver och biträder små och stora kunder, privatpersoner och företag.

Vi står tryggt vid din sida i frågor om försäkringsrätt