Försäkringsrätt

Boka in ett möte med våra jurister | 070 200 97 99

Tjänster

Ett flertal juridiska områden

Här är några av de juridiska områden vi har specialiserat oss på.

Familjerätt

Familjerätt är ett känsligt område som kräver mycket kunskaper och fingertoppskänsla från en jurist. Vi har stor erfarenhet av alla aspekter av familjerätten, som omfattar frågor om äktenskap och samboende, vårdnad och umgänge med av barn, arvsrätt och regler om gode män och förvaltare med mera. 

Utlänningsrätt

Utlänningsrätt är ett komplext område som kräver stor kunskap, inte minst om andra länder och kulturer. Vi bistår i ärenden som rör asyl, uppehållstillstånd, medborgarskap med mera.

Ersättningsrätt

Detta juridiska område omfattar skadeståndsrätt, det vill säga regler kring under vilka förutsättningar en ekonomisk ersättning för skada (skadestånd) ska betalas ut, och hur stor denna ersättning ska vara. och försäkringsrätt, som du kan läsa mer om här.

 

Vi står alltid på klientens sida i rätten