Försäkringsrätt

Boka in ett möte med våra jurister | 070 200 97 99

Om oss

Jurister med klienten i fokus

Vi är en ung och hungrig juristbyrå med stor kompetens. Vår främsta inriktning är civilrätt där bland annat försäkringsrätt ingår. Vi har även kompetens inom straffrätt och åtar oss uppdrag som försvarare och målsägandebiträde i brottmål.

För oss är det viktigt att vara moderna och begripliga i kommunikationen med våra klienter istället för att fastna i ett svårt juristspråk som är obegripligt för de flesta. Vår ambition är att du ska förstå hela din situation och är nöjd när vi går vidare efter ett avslutat ärende. Hos oss är klienten alltid i fokus och vi satsar på att hålla arvodeskostnaderna på en rimlig nivå.

Vi står för kompetens, trygghet och kvalitet!